Muzea w Polsce

program dyplomowy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Muzea SP

Drukuj PDF

PROGRAM DYPLOMOWY „Muzea SP”

Regulamin programu

 1. Program dyplomowy „Muzea SP” ma na celu zachęcanie do poznawania historii Polski oraz do zwiedzania miejsc historycznych.
 2. W programie dyplomowym mogą uczestniczyć licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy.
 3. Do programu dyplomowego „MuzeaSP” zaliczane są potwierdzone łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z obiektów ujętych w wykazie, przeprowadzone na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi rodzajami emisjami. Łączności przeprowadzone przez przemienniki są zaliczane.
 4. Program dyplomowy „Muzea SP” obejmuje trzy rodzaje dyplomów:
  1. „DYPLOM-H - dla łowców.
  2. „DYPLOM-A - dla aktywatorów.
  3. „DYPLOM-E - dla organizatorów ekspedycji.
 5. Wymogiem ubiegania się o dyplom jest posiadanie odpowiedniej ilości QSO's
 6. „Dyplom-H” przyznawany jest na podstawie wykazu łączności/nasłuchów przekazanego przez uczestnika za przeprowadzenie co najmniej 25, 100, 250 i dalej co 250 QSO ze stacjami pracującymi z różnych miejsc ujętych w wykazie. Dyplom - H będzie numerowany osobno.
 7. „Dyplom-A” przyznawany jest za przeprowadzenie co najmniej 25 QSO z danego obiektu. Wymagana ilość łączności może być osiągnięta podczas ponownych aktywacji. Dyplomy te będą oznaczane kodem obiektu np. Dyplom-A-MUB001 i numerowane w kolejności wydania
 8. „Dyplom-E” przyznawany jest na podstawie wykazu aktywności wykonanych przez uczestnika z co najmniej 10, 25, 50, 75, 100 i dalej co 25 obiektów ujętych na liście. Zgłoszenie z prośbą o wydanie Dyplomu-E XXX gdzie xxx oznacza liczbę wykonanych aktywności z różnych obiektów z minimalną ilością 25 QSO należy wysłać drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 9. Wszystkie logi w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik ADIF, należy wysłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 10. Zalecany format logu: MUB001 GW01_sq8jcb_p 20240101.adi.
 11. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, log za pracę z danego obiektu może być wysłany do koordynatora programu PGA. W tym celu prosimy wysłać log z dokumentacją wymaganą w regulaminie programu gminnego.
 12. Dyplomy będą wydawane w formie elektronicznej (JPG).
 13. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
  1. Zaleca się aby Aktywator planujący wyprawę wypełniali formularz „Zapowiedzi” zawarty na stronach PGA Zawody bądź PGA LogSearch, minimum na dzień przed planowaną aktywacją. Ubiegający się o „Dyplom-A” winni pracować głównie na pasmach KF, za stację pracującą z obiektu uważa się stację zainstalowaną na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie w odległości nie większej niż 500 m.
  2. Dopuszcza się zwiększenie odległości zainstalowania stacji, jeśli jest ewidentny brak dojazdu do obiektu np. gęsta zabudowa lub brak zgody właściciela na pracę stacji na jego terenie. W takiej sytuacji prosimy o wysłanie wraz z logiem dodatkowych informacji. Uprasza się kolegów by nie nadwyrężali tego punktu regulaminu pod rygorem nie przyjęcia logu aktywatora.
  3. Praca z dwóch obiektów Programu jednocześnie jest niedozwolona - nie dotyczy to sytuacji, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie do 500 m znajdują się obiekty z innych programów dyplomowych. Praca powinna odbywać się zgodnie z ich regulaminem.
 14. Zasady zgłaszania nowych Obiektów do programu.
  1. Nowe obiekty do dyplomu "Muzea SP". Propozycje powinny zawierać:
   1. nazwę Obiektu,
   2. województwo, powiat i gminę (PGA),
   3. współrzędne Obiektu,
   4. opis obiektu plus ew. fotografia,
   5. źródła informacji (literatura, strona internetowa).
  2. Każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany. Koordynator Programu może zażądać uzupełnienia informacji.
  3. Propozycje Obiektów należy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 15. Kierując się zasadą FAIR PLAY łączności przeprowadzone przed powstaniem programu dyplomowego to jest przed 01-01-2024 nie będą zaliczane.
 16. Za szkody powstałe podczas realizacji Programu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.